ISSUE 108

October 2004

• Tamiya 1:72 P-47 Thunderbolts

• Tamiya 1:12 Honda RC211V X2

• Tamiya 1:16 Leopard action shots

• Formations 1:35 Sherman conversions

• Iwata Hi-Line airbrush reviewed

• Lotus 79 full size references

• RC Round-Up - Tamiya TB Evo IV


Order Now
Back